logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Bij het afscheid van pastoor van de Laar

Na vele jaren gaat pastoor van de Laar Helmond verlaten. Ik weet bijna zeker dat veel parochianen daar verdrietig om zijn. Dat is ook heel goed te begrijpen. Het zou bijna verdacht zijn als het anders was. Als mensen je bij je vertrek het kruis nageven, heb je immers iets niet goed gedaan.

De pastoor heeft jarenlang zijn gaven van hart, hoofd en handen voor de Damiaanparochie ingezet. Velen beschouwen zijn vertrek dan ook als een groot verlies. Ik herinner mij de receptie van de pastoor bij gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest. Vele honderden kwamen hem feliciteren en gaven blijk van hun grote waardering.

Toch is het goed dat pastoor van de Laar een nieuwe start gaat maken. Na ruim een kwart eeuw Helmond gaat hij vanaf 1 februari 2019 als pastoor aan de slag in de Petrusparochie van Uden en omstreken. Na zoveel jaren is het goed dat een priester in een nieuwe setting zijn talenten gaat inzetten en verder ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat pastoor van de Laar met pijn in het hart Helmond zal verlaten. Verhuizen is van bijna niemand een hobby. Het geeft immers veel geregel en gedoe. Maar ik ben er evenzeer van overtuigd dat de pastoor al heel snel zijn draai in Uden zal vinden. In het afgelopen jaar heeft hij als waarnemend pastoor de geloofsgemeenschappen van de nieuwe parochie al leren kennen. Nu kan hij zich volledig inzetten voor de rooms- katholieken van de Petrusparochie.

Maar u blijft in Helmond niet als wezen achter. De plaats van pastoor van de Laar wordt door een andere priester prima opgevuld. Per 1 februari zal pastoor Norbert Swagemakers uw nieuwe pastoor zijn. Pastoor Swagemakers heb ik leren kennen als een zachtmoedige en vriendelijke priester. Naar mijn overtuiging zal hij binnen korte tijd de harten van de parochianen van Helmond hebben gewonnen. Voor de toekomst van de geloofsgemeenschap is het belangrijk dat de gelovigen de verantwoordelijkheid van hun doopsel gestalte geven. De pastoor en het pastoraal team kunnen alleen niet zoveel realiseren. Maar samen is er, in kracht van Gods Geest, veel mogelijk. Ik hoop dat u leeft vanuit uw vriendschap met Christus en velen daarin zult laten delen. Ik wens allen die betrokken zijn bij de Damiaanparochie Gods zegen toe.

Mgr. Dr. Gerard De Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch


© SiteTurn | Damiaan de Veuster