logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Tien priesters krijgen nieuwe benoeming

Bisschop Gerard de Korte is voornemens om per 1 februari 2019 tien priesters een nieuwe benoeming te geven in een andere parochie. De zes pastoors en vier kapelaans hebben gisteravond en vanmorgen in de vieringen in hun huidige parochies hun vertrek medegedeeld. Ook hebben zij de naam van hun opvolger bekendgemaakt.

Bisschop De Korte: “Zes pastoors en vier kapelaans krijgen binnen ons bisdom een nieuwe taak. Zij verlaten een vertrouwde omgeving. De aankondiging van het vertrek is voor pastores en parochianen niet gemakkelijk. Toch is het goed dat priesters af en toe een nieuwe start kunnen maken. Bij mij leeft de hoop dat nieuwe herders binnen de parochies dynamiek en missionair elan zullen brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de priesters zich op hun nieuwe stek spoedig thuis zullen voelen en vanuit hun verbondenheid met Christus aan hun taak inhoud zullen geven.”

Nieuwe plebaan

Pastoor Vincent Blom (51) is de beoogde nieuwe plebaan van de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch. Blom is nu pastoor van de parochie Heilige Oda in Sint-Oedenrode en deken van het dekenaat Veghel-Sint-Oedenrode. De huidige plebaan, Geertjan van Rossem (58), zal worden benoemd tot pastoor van de Heilig Hartparochie in Boxtel. Van Rossem blijft deken van ’s-Hertogenbosch. Hij is tevens lid van het kathedraal kapittel.

In Boxtel volgt Van Rossem pastoor Jacques Grubben (58) op die zal worden benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Drie-Eenheid in Nijmegen. Norbert Swagemakers (52), nu pastoor van die Nijmeegse parochie, is de beoogde nieuwe pastoor van de parochie Heilige Damiaan de Veuster in Helmond.

Uden, 's-Hertogenbosch, Sint-Oedenrode

John van de Laar (53) die pastoor is van de Damiaanparochie in Helmond, zal worden benoemd tot pastoor van de parochie Sint Petrus in Uden. Hij was van die laatste parochie al waarnemend pastoor. Herman Schaepman (51) die kapelaan is van die parochie, is de beoogde nieuwe kapelaan van de pastorale eenheid H. Maria en Johannes in ’s-Hertogenbosch. Robert van Aken (47) die in die parochie pastoor in solidum is, zal worden benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Oda in Sint-Oedenrode.

Bryan van de Mortel (30) die eerder dit jaar tot priester werd gewijd en die kapelaan is van de parochie De Goede Herder in Tilburg, zal kapelaan worden van de parochie Heilige Oda in Sint-Oedenrode. Pater Pushpa Raj (39) die kapelaan is van die parochie, is de beoogde nieuwe kapelaan van de parochie H. Bernardus in Bergeijk. Bart Theunissen (30) vertrekt als kapelaan in Bergeijk en zal binnenkort een nieuwe benoeming ontvangen.

Nieuwe dekens

John van de Laar en Vincent Blom nemen wegens hun benoeming in een ander dekenaat afscheid als deken van respectievelijk de dekenaten Asten-Helmond en Veghel-Sint-Oedenrode. De bisschop benoemt op een later moment nieuwe dekens voor genoemde dekenaten.

Alle priesters hebben van harte ingestemd met hun nieuwe benoeming. De benoemingen kunnen worden bekrachtigd zodra de betrokkenen een verklaring omtrent gedrag (VOG) hebben overlegd die zij eerder deze week hebben aangevraagd.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster