logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Mededeling in de kerken aan het einde van de vieringen

Mierlo-Hout, oktober 2018.

Beste mensen,
Na de mededeling in de kerken aan het einde van de vieringen in onze Damiaan parochie wil ik middels deze brief mijn hart tot u laten spreken.
Wanneer het 1 februari 2019 wordt mag ik maar liefst 27 jaar en 7 maanden uw pastor zijn in ons mooie Mierlo-Hout én Helmond. Daarvan precies 19 jaar ook als deken. Dit is echt ongekend lang. Waar blijft de tijd!

Sinds september 2017 mag ik ook waarnemend pastoor van de Petrus parochie zijn: voor de plaatsen: Boekel, Uden, Volkel, Odiliapeel, Venhorst en Zeeland. Deze combinatie, Damiaan en Petrus is prima te doen. Echter, het bisdom heeft, IN GOED OVERLEG, bepaald dat het goed zou zijn om mij als pastoor te benoemen van de Petrus parochie. De bisschop gunt iedere parochie een pastoor. Dit komt ook omdat de nu enige aanwezige kapelaan in Uden wordt overgeplaatst.

U zult begrijpen dat ik niet meteen spontaan JA heb gezegd. Ik ben zo gehecht geraakt aan onze Damiaan parochie, aan de mensen en de streek. Het heeft mij slapeloze nachten bezorgd! Tegelijk beken ik dat ik in het verleden al drie keer geweigerd heb om een nieuwe benoeming elders aan te gaan. Ik ben héél graag hier in Helmond. Tóch heb ik ja gezegd tegen de bisschop om pastoor te worden van de Petrus parochie in Uden en omgeving.

Deze periode, 1 februari 2019, beginnen echter 9 collega’s aan een nieuwe uitdaging. Onderlinge solidariteit vraagt mij daaraan mee te doen. Op de andere collega’s heb ik het voorrecht de nieuwe situatie al te kennen, ik weet daar in Uden en omgeving waar ik aan begin. Natuurlijk, het liefst was ik hier 75 jaar geworden, tegelijk gun ik de Damiaan parochie een goede toekomst!
Mijn opvolger gaat daar zeker voor zorgen! Mijns inziens gaat de parochie met de benoeming van pastoor Norbert Swagemakers een goede toekomst tegemoet! Met een gerust hart draag ik dan ook, begin volgend jaar, het pastoraat aan Norbert over.

Het blijft een feit dat ik meer dan de helft van mijn levensjaren in Mierlo-Hout en Helmond heb mogen wonen en werken, veel fijne contacten opgebouwd die zeker in stand zullen blijven. De afstand Helmond-Uden is immers maar een half uur met de auto.

Kortom: ik zie om in dankbaarheid, sluit de Damiaan parochie en het dekenaat in mijn hart, tegelijk weet ik dat het met de nieuwe pastoor zéker goed komt. Tenslotte: tot februari 2019 werk ik gewoon door! Met plezier en priesterlijke vreugde gaan we samen t.z.t. de Advent, de Kersttijd en Oud en Nieuw vieren.

Wel wil ik heel uitdrukkelijk mijn teamgenoten en het parochiebestuur, als ook alle naaste medewerkers én het bisdom en de bisschop nu al danken voor ALLES!

We bouwen SAMEN in vertrouwen door aan onze mooie parochiegemeenschap.
Met veel hartelijke groeten,
John van de Laar, pastoor/deken


© SiteTurn | Damiaan de Veuster