logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Preek te Lourdes

vrijdag 7 september door pastoor van de Laar.

Bij deze lezingen:

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk: "Prent mijn woorden in uw hart en in uw ziel, bind ze als een teken op uw hand en draag ze als een band om uw voorhoofd. Zo stel ik u heden zegen voor en vloek: zegen als gij gehoor­zaamt aan de geboden van de Heer, die ik u heden geef; vloek als gij aan zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u heden voorschrijf, door achter andere goden aan te lopen, die gij niet kent."

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet! leder nu, die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelij­ken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde.

De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en stortten zich op dat huis, maar het viel niet in, want het stond gegrond­vest op de rots. Maar ieder die deze woorden van Mij hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij beukten dat huis, zodat het volledig verwoest werd."

Beste mede pelgrims,

Mijn vader, zaliger gedachtenis, was een aannemer in hart en nieren en hij  heeft heel wat huizen gebouwd in zijn werkzame leven. De huizen in onze streek werden, met een knipoog naar het evangelie van vandaag: op zand gebouwd. Zo zien we: het bouwen van een huis kan een passie zijn. 

En dat zal  vast ook voor die man in het evangelie gelden, die hoopte zijn huis op een stevige ondergrond te zetten. Toch, in het evangelie gaat het niet direct om een huis van steen met vier muren. Het verhaal over het huis op de rots of op het zand wijst op een ander huis. Hoe is dat gebouwd? 

Het huis van – laat ik het maar noemen - uw eeuwige bestemming, zoals ieder van ons dat mag bouwen: hoe bouwt u het leven op? Hoe richt u het in? Welke waarden streeft u na?

We zijn samen hier, ieder met ons eigen levensverhaal, waar verdriet, gemis en lijden wellicht onderdeel van uit maken. 

Het mooie gegeven dat u hier in Lourdes bent, zegt eigenlijk al heel veel over de bouw van uw levenshuis. Hier zoeken we troost en houvast, hier is ons levenshuis als het ware gebouwd op de rots van de grot van Lourdes.

Hier zegt Maria tot ons, in alle situaties van het leven, doe maar wat Hij, wat Jezus, U zeggen zal. Luister naar Hem.

Met het voorhouden van geluk of ongeluk, een leven op de rots of op zand, is Jezus een nieuwe Mozes. Immers, Mozes, in de eerste lezing van vandaag, hield de mensen ook al leven en dood voor. Hij had net op de berg de wet van God met de tien geboden ontvangen en was ermee naar beneden afgedaald. 

En dan zegt hij: prent deze woorden in je hart en in je ziel, bindt ze als een teken op je hand en draag ze als een band om uw voorhoofd. 

Hoe dan ook, Mozes stelt zijn volk voor de keuze: Zegen als jullie gehoorzamen aan deze geboden. In het woord gehoorzamen zit de uitdrukking ‘horen’, gehoor geven, maar dan gehoor geven in de zin van in praktijk brengen, ernaar leven, door echt te luisteren naar de stem van God. 

Als we doen wat Jezus ons vraagt als ons levenshuis gebouwd is op liefde en  barmhartigheid, dan zal het de stormen van het leven doorstaan.

We zijn hier samen op bedevaart, op de plek waar de hemel de aarde raakt. Zoekend naar troost en houvast, luisterend naar elkaar en zo ik hoop, luisterend naar God.

Bernadette geeft ons het voorbeeld, een windstoot bij de grot trok haar aandacht. En, we weten van Bernadette hoe ze de grot in ging, de aarde kust, hoe ze woelt in de grond en hoe zij zich wast met het water dat opborrelt. Ze wil aanraken, voelen, de grond, het water, God zelf.

Vandaag, tijdens deze viering, met dit in gedachten, wil God ieder van ons aanraken met zijn liefde en genegenheid. We mogen er zijn, met onze zorgen, verdriet, gemis, gebrokenheid, maar wellicht ook met onze dankbaarheid.

God wil ons aanraken, de handoplegging is daarvan een duidelijk en alles zeggend teken. Moge we Gods liefde ervaren, erom bidden en er voor danken. Dan, ja dan, kan ons levenshuis er weer beter tegen, stáát het als een huis, op de rots.

AMEN!


© SiteTurn | Damiaan de Veuster