logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Vakantie: bedevaart en vertier

Recent mocht ik, in zéér goed gezelschap van collega’s, vakantie vieren en tevens twee maal een bedevaart meemaken. Allereerst een drietal dagen in Echternach en Trier. Echternach, de plaats waar Sint Willibrord rust en vereerd wordt, Willibrord is de patroon van onze Nederlandse kerkprovincie.

In Trier vereerde we de H. Apostel Matthias, die na het vertrek van Judas aan de apostelen werd toegevoegd.

Zes dagen waren we in Paderborn bij de Libori feesten. De heilige Liborius, die daar vereerd wordt, brengt in een 10tal dagen ruim een miljoen mensen op de been. Het vieren in de kathedraal, het meelopen met de processies, het is zoals met Lourdes: je moet het zelf meemaken.

Kortom: ik kijk terug op bijzondere, fijne en bemoedigende dagen! Te gast mogen zijn bij de zusters van het Kostbaar Bloed in Neuenbeke, vlakbij Paderborn, was als een paradijs op aarde. Vooral in de avond om wat verkoeling te ervaren in de toch vaak verzengende hitte.
Bedevaart en vertier gingen prima samen. Voor herhaling vatbaar. Vakantie was in deze geest een weldaad en zegen!

Pastoor John van de Laar.

bedevaart en vertier 2018


© SiteTurn | Damiaan de Veuster