logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Zielsgelukkig!

In het pastoraat kom ik bijzondere mensen tegen. Een ieder is immers uniek en daarmee bijzonder. Rond een doop, eerste communie of vormsel is er vaak vreugde en dankbaarheid omwille van het vieren van het sacrament.

Bij een sacrament, zo formuleerde onze bisschop het eens, krijgt de ontvanger als het ware een kus van God. Een sacrament is pure liefde en geschenk! Het maakt je zielsgelukkig. Binnen de Damiaan parochie worden deze sacramenten gevierd en goed voorbereidt. Veel dank aan alle betrokkenen, voor en achter de schermen! Bij het vieren van de eerste communie in de Lucia kerk heb ik gezegd: “Ik gun u, beste ouders, méér van deze feestelijke momenten in de kerk. We hebben u nodig, u bent altijd van harte welkom”.

In het pastoraat kom ik bijzondere mensen tegen. Een ieder is immers uniek en daarmee bijzonder.
De parochie besteedt veel aandacht aan een kerkelijk afscheid. Nabijheid in droefheid en gemis is van levensbelang voor het goed omgaan met elkaar. Samen spreken over de dierbare die we moeten missen, sámen vorm geven aan het afscheid in de kerk waar “maatwerk” aan te pas kan komen omdat ieder mens uniek is. We blijven in onze kerken onze dierbare gedenken én voor hen bidden.

Bijzondere mensen, ik tref ze aan bij een huisbezoek. Een mooie en noodzakelijke vorm van pastoraat! Mocht u een bezoek op prijs stellen, laat het weten! De parochie komt graag naar ú toe!
Zo samen kerk mogen zijn, in alle omstandigheden van het leven.
Het kán mensen zielsgelukkig maken. Wees daarom in alle omstandigheden van het leven van harte welkom in onze kerk!

John van de Laar, pastoor/deken


© SiteTurn | Damiaan de Veuster