logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Vakantie

Over 100 en 1 dingen kunnen we ons druk maken: het werk, het gezin, de economie, de politiek, de situatie in de wereld. Het evangelie houdt ons in deze tijd de zin voor van Jezus: “Komt allen naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.”

Het is goed om eens in het jaar vakantie te nemen om op krachten te komen en nieuwe inspiratie op te doen voor ons actieve leven. Tijd brengt raad zeggen ze en inderdaad je gaat dingen anders bekijken en met mensen anders om als je zelf tijd neemt om alles eens van een andere kant te bekijken. Wij mogen niet vergeten dat wij mensen meer zijn dan werknemers, consumenten of producenten, wij zijn kinderen van God die contact nodig hebben met de levende God om een goed evenwicht te houden in het leven.

Het is tegenwoordig erg in de mode om het druk te hebben. Als je iemand vraagt hoe het met hem gaat, krijg je vaak het antwoord: druk. In deze vakantietijd zijn er geen verplichtingen en mogen we alle tijd nemen voor alles wat we belangrijk vinden in het leven. De vakantietijd is een genadevolle tijd om wat uit te rusten en samen te zijn met het gezin, de familie, een goed boek te lezen of in stilte na te denken in de natuur en te genieten van de schoonheid van de schepping.

In het evangelie is de rustperiode voor de leerlingen en Jezus niet van lange duur want de mensen komen allemaal naar Jezus toe. Door medelijden bewogen begint Jezus de mensen uitvoerig te onderwijzen over het Koninkrijk van God en Gods liefde. Voor ons kunnen we van Jezus leren dat we altijd bereid moeten zijn om onze verdiende rustperiode even te onderbreken om onze naaste te helpen.

Ook in vakantietijd zijn er mensen die in nood zijn en dat is een kans voor ons om die mensen te helpen en hen nabij te zijn. We mogen die talloze mensen niet vergeten die de eenzaamheid niet hebben gekozen in deze vakantietijd maar er wel aan lijden en dit niet enkele weken of maanden maar soms hun hele leven. Een korte bezoekje, een telefoontje, een kaartje of een brief, het is maar een kleine moeite maar doet zo goed en laat zien dat wij als leerlingen verbonden zijn met elkaar. Moge de Heer onze harten in deze vakantietijd vernieuwen om met frisse moed onze taak en roeping daarna weer op te pakken en te werken aan een vredevolle wereld waar Gods liefde centraal staat!

Pastoor John van de Laar.

 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster