logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Nieuws uit de parochie

Jaarplanning Parochie - school 2020 - 2021

Rond de Sint Lucia Toren


© SiteTurn | Damiaan de Veuster