logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Nieuws uit de parochie

Informatieavonden Eerste Communie en Vormsel

Eerste Communie 2022

Heeft u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 in groep 4 van de basisschool zit en graag zijn/haar Eerste Communie wil ontvangen?

Catechumenaat

In onze tijd worden de meesten gedoopt als ze slechts een paar maanden oud zijn, doen kinderen hun Eerste Communie rond hun 8e jaar en worden ze gevormd in groep 8 van de basisschool.

Bedevaartprogramma 2022 bekend

Het bedevaartprogramma van het Huis voor de Pelgrim in 2022 is bekend. Na de coronapauze hopen we komend jaar weer volop op bedevaart te kunnen gaan.
Lees meer...

R.K. Begraafplaats Sint Lucia Mierlo-Hout

De beheerder van de begraafplaats verzoekt aan de rechthebbende of belanghebbende van de volgende graven contact met hem op te nemen.
Van deze rechthebbende is in de administratie geen telefoonnummer of recent adres bekend.

Jongerenweekend op Ameland

Samen een weekend op een eiland, strand en zee op loopafstand, cathechese van de bisschoppen, euncharistievieringen en een avond van barmhartigheid en nog veell meer... 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster