logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Nieuws uit de parochie

Gezinsbedevaart

Na een jaar dat in het teken stond van Covid-19 gloort er, heel voorzichtig en niet meteen, licht aan het einde van de tunnel. Wat zal het fijn zijn als we elkaar weer vrij en veilig mogen ontmoeten.

11e Woord van bemoediging

Afgelopen december heeft paus Franciscus het Jozefjaar afgekondigd. Komende vrijdag, als wij het hoogfeest van de heilige Jozef vieren, gaat het jaar van start. Wij worden de komende tijd uitgenodigd, misschien meer dan anders, bij de persoon van Jozef stil te staan.

Kinderwoorddienst Luciakerk Goede Week

In de Sint-Luciakerk van Mierlo-Hout wordt tijdens de viering op zaterdagavond 19 uur en zondagmorgen 09.30 uur een Kinderwoorddienst aangeboden.

Intentie-enveloppen

Steeds hebben mensen hun verdriet en pijn, hun zorgen en angsten, maar ook hun vreugde en plannen aan God toever­trouwd.

Palmpasen 2021

We willen ook dit jaar samen Palmpasen vieren met kinderen! Hoe gaan we dat doen? We gaan pakketjes thuis bezorgen met daarin een kruis, crêpepapier en een broodhaantje.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster