logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Nieuws uit de parochie

Intentie-enveloppen

Steeds hebben mensen hun verdriet en pijn, hun zorgen en angsten, maar ook hun vreugde en plannen aan God toever­trouwd.

Palmpasen 2021

We willen ook dit jaar samen Palmpasen vieren met kinderen! Hoe gaan we dat doen? We gaan pakketjes thuis bezorgen met daarin een kruis, crêpepapier en een broodhaantje.

Pastoor van de Ven; een herinnering aan een bevlogen herder! 

Op mijn werkkamer hangt een foto van Pastoor van de Ven. Ik vond die foto, mooi ingelijst, op de zolder van de pastorie. Het was voor mij meteen helder dat ik die foto weer een prominente plaats moest geven op mijn werkkamer. 

Alphonsuskapel aan de eredienst onttrokken

Kort na de oprichting van de nieuwe Luciaparochie in 1884 leeft bij pastoor Elsen al de gedachte om een zusterklooster op te richten. Daarmee zou voorzien worden in katholiek onderwijs voor de meisjes en bovendien zouden de zusters hem behulpzaam kunnen zijn bij het catechismusonderwijs.

Programma Goede Week 2021


© SiteTurn | Damiaan de Veuster