logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Welkom in de kerken van de Damiaan Parochie

In het westelijk deel van Helmond hebben we drie Rooms Katholieke kerken: Sint Lucia (Mierlo-Hout) Sint Trudo (Stiphout) en Goddelijke Voorzienigheid (Helmond-West). Het zijn kerken die onderdeel uitmaken van de Damiaanparochie. Ieder met een eigen heel herkenbaar kerkgebouw, pastorie en parochiecentrum. 

Lees meer >>


Nieuws uit de parochie

Kinderkerk

NIEUW - NIEUW - NIEUW
Vanaf maart nu ook kinderkerk (kinderwoorddienst) in de St. Trudokerk op de eerste en derde zondag van de maand!

Stille omgang

In stilte lopen, door een 24 uur levendige stad, kan dat?

Inzet voor een solidaire cultuur - toespraak Mgr. De Korte tijdens armoedeconferentie

Op 30 januari heeft minister Carola Schouten tijdens de landelijke conferentie over Armoede het rapport Armoedeonderzoek 2020-2022 in ontvangst genomen.

Pastoor en secretariaat vieren ook carnaval!

Van zaterdag 20 februari t/m woensdag 22 februari is het parochiesecretariaat vanwege carnaval gesloten.

Leden gevraagd voor het Edith Stein koor

Wij hopen dat u van de feestmaand december hebt kunnen genieten, samen met familie, vrienden of misschien in kleine kring.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster