logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Welkom in de kerken van de Damiaan Parochie

In het westelijk deel van Helmond hebben we drie Rooms Katholieke kerken: Sint Lucia (Mierlo-Hout) Sint Trudo (Stiphout) en Goddelijke Voorzienigheid (Helmond-West). Het zijn kerken die onderdeel uitmaken van de Damiaanparochie. Ieder met een eigen heel herkenbaar kerkgebouw, pastorie en parochiecentrum. 

Lees meer >>


KASH organiseert 13 mei plantjes verkoop in pastorietuin Trudo

KASH (KERKEN ASTEN, SOMEREN & HELMOND) is een verbindende projectgroep van vrijwilligers. Zij willen hun steentje bijdragen via projecten en werkreizen. Ze organiseren  verschillende maatschappelijke deelprojecten in en om de kerken en regio. En zij maken eens in de zoveel jaar een werkreis naar het buitenland met het geld wat ze ophalen.

In augustus 2022 is KASH met een groep jonge vrijwilligers, waar ook jongeren uit Stiphout aan deelnamen met de leiding naar een kinderrevalidatiekliniek in Kenia afgereisd om een therapeutisch zwembad te renoveren en zonneboilers aan te leggen. Het volgende project waarvoor geld wordt opgehaald is de aanleg van een zonnepanelenveld in de kliniek. Hierdoor zullen ze minder vatbaar zijn voor stroomuitval en daarnaast bespaart het energiekosten. De jongerengroep hoopt dat u wilt helpen om dit te realiseren. Kom daarom naar de door KASH georganiseerde plantjesmarkt op zaterdag 13 mei van 13.00u tot 17.00u in de pastorietuin van de Trudokerk! U kunt KASH ook volgen via sociale media om op de hoogte te blijven.

Website: kashjongerenprojecten.nl Facebook en en Instagram: kashjongerenprojecten.

plantjesmarkt aankondiging2

plantjesmarkt plattegrond

 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster