logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Welkom in de kerken van de Damiaan Parochie

In het westelijk deel van Helmond hebben we drie Rooms Katholieke kerken: Sint Lucia (Mierlo-Hout) Sint Trudo (Stiphout) en Goddelijke Voorzienigheid (Helmond-West). Het zijn kerken die onderdeel uitmaken van de Damiaanparochie. Ieder met een eigen heel herkenbaar kerkgebouw, pastorie en parochiecentrum. 

Lees meer >>


Als alles anders wordt


Op zondag 9 oktober om 14.00 uur zal Lighthouse in de kerkzaal van de Bethlehemkerk een middagvullend programma verzorgen. Het verhaal van Jozef, die samen met Maria en Jezus naar Egypte vluchtte, vormt de leidraad voor een middag vol muziek en verhalen over vluchteling worden en ontheemd zijn.

Net als Jozef laten vluchtelingen van nu hun hele leven achter zich in de hoop elders een nieuw leven te kunnen beginnen. We leven op dit moment in een wereld waarin steeds meer mensen het moeilijk hebben. Steeds vaker zijn we gericht op onze eigen problemen. Als eigen problemen je verblinden, lukt het soms niet meer om met een open blik naar de mensen om ons heen te kijken. Waar wij slachtoffer zijn van onze eigen omstandigheden, zijn anderen, in onze ogen, vaak zelf schuldig aan hun problemen.

Het verhaal van Jozef laat ons zien dat je leven op zijn kop kan staan zonder dat je daar zelf schuld aan hebt. Toch is het verhaal van Jozef een verhaal vol hoop en vertrouwen. Hoop dat anderen die jouw pad kruisen je helpen in het vertrouwen dat God je leidt.

Lighthouse biedt niet alleen een middag van bezinning, maar vooral een middag vol hoop. Hoop voor iedereen, ook als ineens alles anders wordt. Naast Lighthouse zullen Hanneke van Bree, Diane Bekx en Leendert Steendam hun medewerking verlenen.

Lighthouse nodigt u van harte uit. De toegang is gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig. De kerkzaal is vanaf 13.30 uur voor publiek geopend en na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee nog even napraten. En natuurlijk kunt u na afloop zelf een bijdrage leveren via de collectebussen van vreemdelingenwerk, die achter in de kerkzaal zullen staan.

koor lighthouse


© SiteTurn | Damiaan de Veuster