logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Ook een brief van de parochie ontvangen?

De Damiaanparochie in Helmond heeft, voor de jaarlijkse actie Kerkbalans, brieven-op-naam rondgebracht aan alle ingeschreven parochianen.

Alle mensen die gedoopt zijn binnen de parochie en in alle andere parochies in Nederland worden als parochiaan geregistreerd in de kerkleden-administratie van de Rooms-Katholieke Kerk.

Alle kerkgenootschappen, waaronder dus ook de Katholieke Kerk en bijvoorbeeld ook de Protestantse Kerk etc., zijn vervolgens aangesloten bij SILA. SILA staat voor: Stichting Interkerkelijke Leden Administratie, en is een landelijke organisatie.

Op het moment van een doop van een kind wordt een zogenaamde SILA-stip aangebracht bij zijn of haar naam in de Gemeentelijke Basis¬administratie, zodat het lidmaatschap bij verhuizing niet verloren gaat.
In de Gemeentelijke Basis¬administratie staat dus achter de naam van iedere burger die door een bij de SILA aangesloten kerkgenootschap bij de SILA als parochiaan is aangemeld een ‘SILA-stip’. Het is niet letterlijk een stip, maar een digitaal kenmerk.

Wanneer de betrokken burger verhuist, weet de gemeente-administratie door de SILA-stip dat de mutatie ook moet worden doorgegeven aan de SILA.
De gemeente weet zelf niet bij wèlk kerkgenootschap de betrokkene hoort, wel dàt mutaties moeten worden doorgegeven aan de SILA.
Bij de SILA weet men bij welke kerkgenootschap de betrokkene behoort en zo kan de SILA de binnengekomen mutatie doorgeven aan de parochie waar het om gaat. En zo is de bal weer rond en ontvangen wij van SILA de gegevens van elke parochiaan die binnen onze parochie komt wonen.

Voor de actie Kerkbalans schrijft de parochie alle, als parochiaan geregistreerde, hoofdbewoners van elk adres aan voor een financiële bijdrage in de jaarlijkse kosten die de parochie heeft. De bijdrage die u betaalt, wordt gebruikt voor de kosten van uw plaatselijke kerk, zoals onderhoud van het gebouw, verwarming, verlichting, pastorale projecten, bijzondere vieringen en ook de salarissen van de leden van het pastoraal team.
Het gaat dus om alle kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren van onze kerken open te kunnen houden.

Mocht u in de toekomst geen contact/correspondentie van de Damiaanparochie willen ontvangen; dan kunt u dit kenbaar maken aan het secretariaat van de parochie. U blijft dan wel ingeschreven als katholiek maar ontvangt dan geen post meer van de parochie.

Wenst u helemaal uitgeschreven te worden uit de Katholieke Kerk, dan kunt u dit kenbaar maken aan de parochie waar u bent gedoopt. Dit kan via een speciaal formulier wat op de website te vinden is. 

Mocht u geen post van de parochie ontvangen hebben; neem dan even contact op met het secretariaat en schrijf uzelf in als lid van de parochie.
Mensen die in een andere parochie wonen; maar wel lid willen worden, krijgen de vermelding “voorkeurparochiaan”.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster