logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Dag met een gouden rand!

De dag van mijn zilveren priesterjubileum was er een met een gouden rand! Graag wil ik iedereen zeer hartelijk bedanken voor de vele persoonlijke, schriftelijke of digitale felicitaties en de vele bloemen en cadeaus.

Wat een prachtige H. Mis met geweldige gezangen en mooie woorden van pastoor J. van de Laar. Een groots feest met veel mensen in De Geseldonk. Wat een avond!!! Ik ben de goede God dankbaar voor deze jaren en ik ben er verheugd over dat zoveel mensen hebben willen delen in deze dankbaarheid.

Ik heb alle felicitaties goed gelezen en neem de intenties van allen mee in mijn gebed en heilige Mis. Door de grote hoeveelheid aan felicitaties - waar ik heel dankbaar voor ben – is het mij niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Ik hoop dus dat iedereen genoegen wil nemen met deze algemene dankbetuiging:

Lieve mensen!
Ik wil heel veel zeggen,
Over alle hartelijkheid, woorden en gestes op dit feest.
Maar woorden schieten tekort,
het is echt grandioos geweest.

Ik wil waardering uitspreken
voor al het werk dat is gebracht.
Maar ik weet niet waar ik moet beginnen,
het was en is gewoon een pracht.

In plaats van al die woorden
zeg ik DANK, gemeend en oprecht.
En daarmee, beste mensen,
heb ik niets te veel gezegd!

Pastoor Pieter Schepers


© SiteTurn | Damiaan de Veuster