logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Basiscursus theologie

Het katholiek geloof blijft binnen het bisdom van ’s-Hertogen-bosch alleen een levende kracht, zo schreef Mgr. Gerard de Korte in 2018 in het Kringblad van het Sint-Janscentrum, als er dragers zijn van dat geloof: mannen en vrouwen die leven in verbondenheid met de Bijbelse God die ons in Jezus Christus onvoorwaardelijk lief heeft.

De folder

Het inschrijfformulier

 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster