logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Wijzigingen kerkbestuur

Op 6 januari 2010 ging de nieuwe Damiaanparochie van start. Er werd toen een nieuw kerkbestuur gevormd, bestaande uit enkele leden van de oude kerkbesturen en aangevuld met nieuwe mensen. 

Leden van een kerkbestuur worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Met daarbij de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van nog eens vier jaar. Enkele leden werden in de afgelopen jaren voor nog een derde termijn benoemd.

Het bisdom heeft nu aangegeven dat een vierde termijn niet meer mogelijk is. Het is belangrijk dat er steeds nieuwe mensen in een kerkbestuur komen om zo het bestuur actief en dynamisch te houden en nieuwe mensen de kans te geven om een bijdrage te kunnen geven aan de opbouw van de parochiegemeenschap en het bestuur ervan inzake grond, geld en gebouwen. Daarnaast is het kerkbestuur ook adviserend in het pastorale beleid.

Dit betekent dat we per 1 januari 2022 jl. afscheid hebben moeten nemen van Ingrid van Hoof als penningmeester en Arthur van der Walle als bestuurslid. We zijn hen dankbaar voor hun jarenlange inzet voor onze Damiaanparochie. 
Het bisdom heeft de heer Ton Lansdaal benoemd tot interim-penningmeester zodat wij in alle rust kunnen zoeken naar een nieuwe penningmeester. 

Ton Lansdaal is 41 jaar en woonachtig in Druten, waar hij vanaf ongeveer zijn 7e jaar in de parochie actief is als misdienaar/ acoliet/ koster (op dit moment priv√© ook penningmeester van het parochiebestuur aldaar). In Enschede is hij bestuurskunde gaan studeren en aansluitend gaan werken voor de gemeente Bunschoten als beleidsadviseur op het gebied van onderwijshuisvesting, welzijn en sport.

Na bijna 12,5 jaar heeft hij de overstap gemaakt naar het bisdom, waar hij vanaf mei 2017 als opbouwwerker aan de slag is gegaan als mediator ter ondersteuning van diverse parochiebesturen. 

Wij heten Ton welkom in ons bestuur en wensen hem veel succes en werkvreugde.

Omdat in het loop van het komende jaar 2022 ook de benoemingstermijn van nog twee kerkbestuursleden gaat verlopen, zijn wij op zoek naar nieuwe mensen die zich in willen zetten voor onze Damiaanparochie. 

ton lansdaal


© SiteTurn | Damiaan de Veuster