logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Online Adventskalender

Beste collega’s werkend binnen het familiepastoraat van het bisdom van ’s-Hertogenbosch,

Op verzoek presenteren we u opnieuw onze ‘online Adventskalender’.

Hij staat klaar, om u en de gezinnen uit uw parochie mee te nemen naar het feest van Kerstmis. Want hoe dan ook, ook dit jaar mogen we de geboorte van Jezus met blijdschap vieren, Gods liefdesaanbod aan ons. 

De inhoud van de online Adventskalender is dezelfde als vorig jaar. Het werkt zoals een klassieke adventskalender: elke dag is er een luikje om te openen. Alleen zult u er geen chocolaatje vinden maar een opdracht of tekst die ons meeneemt naar het Kerstfeest. De meeste opdrachten zijn voor kinderen, vaak samen met hun ouders. Sommige opdrachten zijn specifiek voor ouders en voor grootouders.

De Adventskalender vindt u op de website van het bisdom of via deze link:  https://adventskalender2

Deze link kunt u delen met uw gezinnen. Nog mooier is het de kalender te delen via de homepage van uw eigen parochiewebsite. U kunt daarvoor gebruik maken van bovenstaande link.

We hopen dat u de kalender zo breed mogelijk wilt delen binnen uw parochie.  

Wij wensen u toe, juist nu we weer in een tijd terechtkomen van allerlei beperkingen, samen met de gezinnen uit uw parochie op weg te gaan naar die kleine stal in Bethlehem. Daar zal ook dit jaar in de donkere nacht Jezus geboren worden.

Een goede voorbereiding op Kerstmis toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Team familiepastoraat
Manon en Ingrid

advent 2021 2


© SiteTurn | Damiaan de Veuster