logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Allerzielen 2021 Parochie H. Damiaan de Veuster

Hier gedenken wij met name
wie wij in het voorbije jaar aan de dood moesten laten;
de namen van onze doden
die ons lief waren en met wie wij het leven deelden.

Nog altijd is er het verdriet om het gemis,
omdat hun leven ten einde ging,
én de dankbaarheid hen gekend te hebben.
Leven dat voltooid werd,
leven dat plotseling afbrak,
leven dat tenslotte van alle moeite rusten mag.

Sytze de Vries
“Wachtwoorden in de nacht”

U kunt de pdf hier downloaden

2021 Allerzielen Damiaanparochie Helmond


© SiteTurn | Damiaan de Veuster