logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Aanpassen mistijden m.i.v. 1 januari 2022

Om de mogelijkheid te bieden dat in alle kerken binnen onze Damiaanparochie een Eucharistieviering in het weekend zou zijn, heeft Pastoor Swagemakers in augustus 2020 de mistijden op elkaar aangepast.

De Sint-Luciakerk ging van 10.15 uur naar 09.30 uur en de Sint-Trudokerk ging van 10.30 uur naar 11.00 uur.

We zijn nu ruim een jaar verder….

Vanuit de Houtse geloofsgemeenschap komt de opmerking dat 09.30 uur te vroeg is. Zeker ook voor de bewoners van het zorgcentrum tegenover de kerk.

Daarom heeft het pastoraal team besloten (met instemming van het parochiebestuur) dat de mistijden per ingang van 1 januari 2022 gaan worden:

De Sint-Luciakerk om 10.00 uur en de Sint-Trudokerk om 11.15 uur.

Aansluitend aan de viering in Stiphout is er wekelijks na afloop van de H. Mis de gelegenheid om koffie/thee te drinken en elkaar nog te ontmoeten.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster