logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Coronamaatregelingen en versoepelingen 

Vanaf zaterdag 25 september voert de rijksoverheid opnieuw versoepelingen door in de covid-19 maatregelen.

De bisschoppen hebben zich daarover gebogen, samen met het CIO (Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken). De uitkomst is uiteraard voor onze parochie van belang. 

Voor de vieringen geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. De koordjes en linten tussen banken verdwijnen, net als de strepen op de vloer en de looproutes.

Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand. We houden rekening met elkaar: er moet ruimte zijn voor mensen die nog steeds graag afstand houden.

Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht (deden we al niet meer) en de gezondheidscheck. Kerkgangers hebben een zitplaats. Staanplaatsen of rondlopen tijdens de viering wordt ontraden.

Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is gelukkig niet van toepassing op kerkdiensten. Geen QR-codes of smartphones bij kerkbezoek. (Wel bij andere activiteiten!)

De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:

  • Handen wassen, geen handen schudden (ook niet als vredewens), hoesten en niezen in de elleboog;
  • thuisblijven en testen bij klachten;
  • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes; noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie.

Hygiëne maatregelen 

De bisschoppen hadden behalve de regels voor afstand, ook een heel aantal aanvullende punten voor hygiëne en ontsmetting. Op dat punt blijken bisschoppen toch nog erg bang voor besmetting. Dat betekent:

  • Wijwater komt nog niet terug in de wijwaterbakken.
  • Communie op de tong nog steeds niet toegestaan.

Officieel is samenzang en koorzang nu pas weer toegestaan.

Met vriendelijke groet,
Pastoor Pieter Scheepers


© SiteTurn | Damiaan de Veuster