logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Vredesweek 2021

Aan het begin van de vredesweek

Even praten over vrede
in die ene vredesweek.
Even samen plannen smeden,
na die ene vredespreek.

Och, het is die ene druppel
in die oorlogsoceaan,
waarna men weer verder huppelt,
of die preek niet heeft bestaan.

Óf.... als God de plannen zegent,
op 't voortdurend smeekgebed;
met zijn liefde ons bejegent,
wordt de wereld dán gered?

God zoekt onze mensenhanden,
onze hoofden en ons hart;
onze hulp bij wantoestanden.
Hij vraagt om een nieuwe start.

't Zijn misschien maar kleine stappen,
iedereen op zijn terrein,
met zijn eigen eigenschappen,
die hier nuttig kunnen zijn.

Samen jagen naar de vrede!
Als Gods liefde ons beschijnt,
kunnen wij in 't hier en heden
ettelijke druppels zijn!

Vredeskrant 2021

pax logo


© SiteTurn | Damiaan de Veuster