logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Afscheid diaken René de Weerd

Tijdens een informeel en gezellig samenzijn is afscheid genomen van diaken René de Weerd die een benoeming aanvaard heeft in de Mariaparochie van Den Bosch. 

Met hartelijke woorden van dank en waardering en bloemen voor Daphne hebben we René alle goeds toegewenst en Gods zegen.

de hapjesrene de weerd gasten 3 gasten 2 gasten 1


© SiteTurn | Damiaan de Veuster