logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Vertrek diaken de Weerd

Sinds 1 november 2020 is diaken René de Weerd werkzaam in de Parochie Heilige Damiaan de Veuster te Helmond. In de afgelopen acht maanden heeft hij zijn opdracht, in samenwerking met team en bestuur, met grote toewijding en inzet verricht. Daarvoor zijn we diaken De Weerd dankbaar.

Bisschop De Korte heeft hem nu gevraagd een andere benoeming te aanvaarden. De bisschop heeft dat gedaan met het oog op personele noden in andere parochies. Ook speelden de reistijden van de diaken een rol bij deze benoeming. René de Weerd heeft de nieuwe benoeming aanvaard.

Per 15 juli wordt René als diaken benoemd in de parochie Heilige Maria te Rosmalen/Den Bosch. Dat is snel, maar noodzakelijk in verband met de vakantieperiode.

Diaken De Weerd neemt deze dagen afscheid van de mensen met wie hij nauw contact heeft gehad. Ook is er een gezamenlijk moment van afscheid met het parochiebestuur.

René heeft in onze parochie een mooie tijd mogen beleven. Tegelijkertijd heeft hij met vreugde zijn nieuwe benoeming aanvaard vanuit het besef dat het de Kerk is die roept.

Wij wensen René succes en Gods zegen toe.

Voor ons pastoraal team is het vertrek van René De Weerd een verlies. Er was al sprake van een vacature in het team en we realiseren ons dat het team nu heel klein is geworden. 

Pastoor Pieter Scheepers en pastoraal werker Marjelein Verhoeven weten zich gelukkig gesteund door veel parochianen, maar aanvulling van het pastorale team is hard nodig. Het bisdom heeft ons toegezegd de lege plaats in ons team in te vullen.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster