logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Update coronaprotocol

Gaat in per zaterdag 26 juni 2021

Vandaag hebben de Nederlandse bisschoppen een aanpassing in het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter afstand’ gecommuniceerd. Deze gaat in per 26 juni 2021.

Alle richtlijnen t.a.v. afstand en hygiëne blijven gelden maar op de volgende onderdelen zijn er versoepelingen. Een belangrijke verandering is dat het reserveren vervalt zolang men niet verwacht dat het aantal bezoekers het maximum overtreft waarbij mensen op anderhalve meter kunnen zitten. Wel moeten mensen zich melden bij een vrijwilliger bij de toegang van de kerk.

In onze kerken weten we precies hoeveel mensen er veilig op anderhalve meter afstand kunnen zitten. We verwachten vooralsnog niet dat we de komende tijd deze maximale aantallen zullen overschrijden. Mocht dit wel zo zijn, dan moeten we misschien weer overgaan tot reserveren. Maar dit is nu niet aan de orde.

Concreet

Concreet betekent dit voor de kerken in onze parochie:

  • Er hoeft voor zondagse vieringen niet meer gereserveerd te worden.
  • Er hoeft geen mondkapje meer te worden gedragen.
  • Onze koren mogen weer gaan zingen in een maximale groepsgrootte van 12 personen mits de afstand van anderhalve meter kan worden gewaarborgd.

Helaas mogen we nog steeds niet met z’n allen zingen. Alleen het koor of de priester kunnen op veilige afstand zingen. Dit vraagt nog even wat geduld van ons.

Van de Bisschoppenconferentie

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkge-bouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).

Zingen

Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd. Alle maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol.

Dankbaar

De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster