logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Extra Actie Kerkbalans: Houd elkaar vast. Geef aan je Kerk

Met steeds meer versoepelingen van de coronamaatregelen in zicht, start Actie Kerkbalans een extra actie om gemeenten en parochies te helpen weer op te bouwen onder het motto ‘Houd elkaar vast’.

U leest meer in bijgaand persbericht.
NB: het beeld mag rechtenvrij worden gebruikt met vermelding van: Beeld www.kerkbalans.nl

Met vriendelijke groet,

Anna Kruse
Woordvoerder Actie Kerkbalans

www.kerkbalans.nl

2 extra actie kerkbalans 20213 extra actie kerkbalans 2021


© SiteTurn | Damiaan de Veuster