logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Afscheid koster Toon van de Reek in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St.- Anna

Onze koster Toon van de Reek heeft met pijn in het hart zijn kosterstaak moeten opgeven. Door zijn gezondheid kon hij zijn kosterstaak niet langer meer uitvoeren.

toon van de reek 3Toon was vele jaren hét kostersgezicht in onze kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St.- Anna in Helmond-West waar hij trouw elke zaterdag de H. Mis van 17.00 uur verzorgde en ook de uitvaarten. Toon was een man van de klok. De mis begon dan ook echt niet éérder dan 17.00 uur. Als de pastoor soms een minuutje te vroeg was, keek Toon boven zijn brilletje uit en wees hij naar zijn klokje en zei “Nog even wachten hoor!” En inderdaad, soms kwam er nog iemand binnen.

De baas

Toon was “de baas van zijn kerkje” en maar goed ook. Hij wist precies hoe alles werkte. Alles zag er keurig verzorgd uit. In de afgelopen twee jaar heeft hij twee nieuwe pastoors, een nieuwe diaken en pastoraal medewerkster meegemaakt, maar de pastoor die er nu is, is wel een “blijvertje”! Fijn toch, dat een pastoor zich geen zorgen hoeft te maken over al dat regelwerk, een goede koster is goud waard, dan kan de pastoor zich vooral bezighouden met de Heilige mis.

Soepbus

Je kon Toon ook wekelijks in de kerk vinden als die was opengesteld voor de soepbus. Iedereen vond het fijn om dan met Toon een praatje te maken onder het genot van een kop soep. 

In de jaren dat Toon nog beter vooruit kon, is hij ook regelmatig acoliet geweest bij uitvaarten in de Luciakerk. Hij genoot van het vrijwilligerswerk en de zorg voor “zijn kerkgebouw”. Hij vond het erg fijn iets te kunnen betekenen voor zijn medemens. De parochie is hem daarvoor erg dankbaar.

In “zijn kerk” de Goddelijke Voorzienigheid en St.-Anna hebben wij in de H. Mis van zaterdag 22 mei 2021 om 17.00 uur op gepaste wijze van koster Toon afscheid genomen. En hebben alle kerkgangers van hem als koster afscheid kunnen nemen. De  H. Mis werd op zijn verzoek opgeluisterd door Gertie en Anke met begeleiding van onze organist Jan van de Beek. “Die kunnen zo mooi zingen!” 

Bedankt Toon

Wij danken Toon voor alles wat hij voor onze parochianen heeft gedaan en wensen hem alle goeds voor de toekomst. De pastoor heeft Toon namens het parochiebestuur aan het einde van de mis bedankt met een mooi biedermeiertje en de Damiaan bedankkaars. De parochie vindt het erg fijn dat zijn taak wordt waargenomen door Diny van Loon en Jan Dirkx, die al jaren als lector dienstdeden.

Namens het bestuur van de parochie Damiaan de Veuster te Helmond
Arnoud Meulendijks

toon van de reek 1toon van de reek 2

toon van de reek 4


© SiteTurn | Damiaan de Veuster