logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Mariakapelletjes

Al fietsend door het Brabantse land, zie ik ze met enige regelmaat: Mariakapelletjes. Gebouwd op een kruising van wegen of langs een fietspad. Het staat er vaak al vele jaren, maar ook nu nog worden ze gebouwd door gilden of buurtschappen.

Kleine bescheiden plaatsen van gebed en bezinning. Want steeds zie ik daar mensen binnengaan, een kaarsje opsteken en hen even bidden of mijmeren.

Waar de ontkerkelijking nog steeds doorgaat, zoeken toch veel mensen steun en troost bij Maria. Je ziet het in de Mariakapel achter in de kerk, waar mensen voor óf na de H. Mis een kaarsje opsteken, je ziet het bij het kapelletje van Binderen, je ziet het bij de Zoete Moeder van Den Bosch, vooral als je in de meimaand de kathedraal bezoekt, je ziet het in Lourdes waar elk jaar nog vele miljoenen bedevaartgangers naar toe gaan. 

Wat is dat toch met Maria? Waarom is en blijft ze zo populair? Ze is de meest benaderbare persoon die we binnen onze Traditie kennen. Het is geen vrouw van heldenverhalen, van heldhaftige daden. Ze was de moeder van Jezus. Daarin lag haar vreugde en ook haar pijn. Ieder van ons heeft een moeder, velen van ons hebben kinderen. 

Helaas maken velen van hen mee wat Maria ook meemaakte: ze verliezen een kind. Vele anderen hebben zorgen over kinderen en kleinkinderen, over hun gezondheid, over het behoud van werk, over toekomstperspectief. Ze brengen dit alles bij Maria, moeder van ons allen. 

Daar vinden ze gehoor voor hun noden en vragen, om met minder ballast weer huiswaarts te keren. Om zich gedragen en gesteund te weten in hun moeilijkheden.

Marjelein Verhoeven, pastoraal werker

mariakapelletjes


© SiteTurn | Damiaan de Veuster