logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Even tijd nemen voor een ontmoeting met de Heer

In 1342 vloog de Sint Trudokerk in Stiphout in brand ten gevolge van een blikseminslag. Een boer, Jan Baloys, liep de kerk in om twee geconsacreerde hosties te redden.

Het lukte hem mede omdat volgens pastoor Jan Hocaerts, die zelf de moed niet had om ze te redden, het vuur in tweeën splitste waardoor Jan Baloys een gewisse vuurdood bespaard bleef.

Het Mirakel van Stiphout was geboren. Het dorp werd snel een bedevaartplaats waar het geredde Sacrament werd aanbeden. Vele mensen werden genezen van kwalen zoals de pest, stomheid, kreupelheid en blindheid, maar ook van psychische aandoening die vaak werden bestempeld als ‘bezetenheid door de duivel’. In 1633 zijn de hosties verdwenen na plundering van de kerk door Kroatische huurlingen. Ook al waren openbare godsdienstoefeningen voor de katholieken tot in de 19e eeuw verboden, Stiphout bleef een bedevaartsoord waar mensen kwamen voor Eucharistische aanbidding.

In de huidige Sint Trudokerk is een glas-in-lood raam gewijd aan het Mirakel. De tekst daarbij luidt:

Als 't hemels vier dees kerk soo schrikkelijk dee blaeken
en branden dat geen mensch daar cost ontrent genaecken
laat Jan Baloys syn ploech en met pastoors consent
haelt ongeseert uit 't vier het heylich sacrament

(Toen het hemels vuur deze kerk zo vreselijk deed blaken [in vuur en vlam staan],
zodanig dat geen mens er naar binnen durfde te gaan,
liet Jan Baloys zijn ploeg achter en haalde met de toestemming van de pastoor
het heilig sacrament ongedeerd uit het vuur).

Het is goed om deze traditie van eucharistische aanbidding in Stiphout weer op te pakken. Nu de deuren van de Trudokerk open staan, zijn er meer en meer mensen, vooral dagjesmensen, die de kerk even binnengaan om een kaarsje aan te steken of voor een moment van stilte en gebed. Juist deze mensen willen we in de gelegenheid stellen om even tijd te nemen voor een ontmoeting met de Heer.

Deze ontmoeting zal de komende zomermaanden mogelijk worden gemaakt. In de Trudokerk zal gedurende de maanden mei t/m september iedere zaterdagmiddag een half uur van stilte en gebed worden gehouden, waarbij het sacrament wordt uitgestald. Dat zal zijn van 12:30 tot 13:00 uur. We beginnen op 1 mei, het feest van Sint Jozef. U bent van harte welkom!


© SiteTurn | Damiaan de Veuster