logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Intentie-enveloppen

Steeds hebben mensen hun verdriet en pijn, hun zorgen en angsten, maar ook hun vreugde en plannen aan God toever­trouwd.

Vaak vragen gelovigen een priester om de eucharistie te vieren voor hun intenties: voor de zielenrust van hun dierbare overledenen, bij ziekte en tegenslag, uit dankbaar­heid omdat hun gebed is verhoord, om steun bij moeilijke beslissingen. De deelname van de gelovigen wordt concreet zichtbaar in de gift, die de intentie van deze Eucharistieviering begeleidt. Deze gift is € 12.

Opgave misintenties kunnen via het secretariaat, maar ook via Intentie-enveloppen die achter in de kerk liggen. U kunt deze enveloppen invullen en in de brievenbus van de pastorie in Stiphout of Mierlo-Hout doen of in de brievenbus van de Goddelijke Voorzienigheid. 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster