logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Alphonsuskapel aan de eredienst onttrokken

Kort na de oprichting van de nieuwe Luciaparochie in 1884 leeft bij pastoor Elsen al de gedachte om een zusterklooster op te richten. Daarmee zou voorzien worden in katholiek onderwijs voor de meisjes en bovendien zouden de zusters hem behulpzaam kunnen zijn bij het catechismusonderwijs.

Met hulp van enkele rijke bevriende families uit Helmond lukt het hem om al in 1889 een liefdegesticht in de Hoofdstraat op te richten met daaraan verbonden een school en enkele ruimten voor de verpleging van bejaarden. 

Het klooster kreeg de naam Alphonsus. Op 1 mei 1889 begonnen de zusters met het onderwijs aan de meisjes uit de parochie. De verzorging van de bejaarden moest nog even wachten. 

Het kloostergebouw was al snel te klein. In 1913 en 1921 wordt het gasthuis vergroot en 1922 wordt de nieuwe zesklassige school voltooid. De oude lokalen doen daarna dienst als naaischool en fröbelschool. In 1921 kopen de zusters van Schijndel het klooster voor f 20.000,-. Pastoor Strijbosch gebruikt dit bedrag voor de bouw van het Unitasgebouw dat uiteindelijk f 45.000,- kost. In 1932 verandert het uiterlijk van het klooster totaal. Het ontwerp van architect F. Vervest voorziet in een extra verdieping op het bestaand gebouw. Hierdoor is van het oorspronkelijke ontwerp van, Van der Putten niet veel meer te herkennen. 

Tot 1972 blijven de zusters van Schijndel werkzaam op ‘t Hout. Daarna gaat het gebouw en het beheer ervan over naar de stichting St. Jozefzorg. 

In 1976-1977 wordt een nieuw bejaardenhuis gebouwd en in het najaar van 1977 begint de sloop van het klooster. 

De kapel is het enige gebouw dat nog herinnert aan het zusterklooster. Al vanaf 1893 had het klooster een kapel, deze bevond zich in het klooster zelf. In 1930- 1931 werd een nieuwe vrijstaande kapel gebouwd. De oude kapel in het klooster werd daarop verbouwd tot drie pensionkamers. 

Op 19 maart 1931, de feestdag van de H. Jozef, vond de plechtige inzegening plaats door pastoor Verhoeckx. 

90 jaar lang heeft de kapel dienst gedaan. Nadat de zusters waren vertrokken was het een vertrouwde plek voor de bewoners van het zorgcentrum. Jarenlang heeft Pater Bollen de vieringen verzorgd in de kapel die ook dagelijks geopend was om er een kaarsje aan te steken. 

Sinds mei 2012 kreeg de kapel een multifunctionele bestemming. Naast gebedshuis werd het ook afscheidscentrum en mogelijkheid tot opbaren, onder de naam “Damiaanhuis”.

Door corona was het in het laatste jaar niet meer mogelijk om op veilige afstand te vieren. 

Ondertussen werden de plannen bekend van Savant rondom de herontwikkeling van Alphonsus; de aanleunwoningen en de kapel. In deze plannen voor het nieuwe dorpshart van Mierlo-Hout gaat de kapel in de toekomst fungeren als ontmoetingsplaats.

Derhalve heeft de Bisschop van ’s-Hertogenbosch, op verzoek van Savant en de Damiaanparochie, besloten om de kapel per 1 maart 2021 officieel aan de eredienst te onttrekken en zo terug te brengen tot een profaan en niet-onwaardig gebruik. Concreet betekent dit dat alle liturgische benodigdheden en altaren verdwenen zijn en dat het ook nooit meer mogelijk is om kerkelijke diensten, alsmede kerkelijke uitvaarten te houden. 

alphonsuskapel


© SiteTurn | Damiaan de Veuster