logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Aswoensdag

Volgende week woensdag 17 februari is het Aswoensdag en beginnen wij onze weg naar Pasen, het vieren van de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Gelovigen komen vanouds op Aswoensdag naar de kerk. Een bijzonder moment in de viering van Aswoensdag is het opleggen van de as, in onze streken noemen we dat gemakkelijk “het halen van een askruisje”. 

Vanwege de coronaepidemie zullen er dit jaar geen askruisjes gegeven, zoals het in de meeste parochies gebruikelijk is, maar zal er as over de kruin van het hoofd worden gestrooid.

Sommige mensen kijken daarvan op als je zoiets zegt, Aswoensdag zonder een askruisje, kan dat wel? Eigenlijk gebeurt er dit jaar niets nieuws: er is altijd al de keuze geweest tussen het geven van een askruisje of het bestrooien met as. 

Vanwege het besmettingsgevaar wordt dus dit jaar voor de hele Kerk het bestrooien van as verplicht voorgeschreven. De priester zal de as zegenen en met wijwater besprenkelen en zal eenmaal één van de gebruikelijke formules uitspreken: ofwel “Bekeer u en open uw hart voor het evangelie” (Mc. 1,15) ofwel “Mens, gedenk dat gij stof zijt en tot het stof der aarde wederkeert” (cf. Gen. 3,19). Dan zal de priester in stilte as uitstrooien over de kruin van de gelovigen.

In de veertigdagentijd is het de bedoeling dat de gelovigen de vanzelfsprekendheid van de overvloed van eten, drinken en bezit relativeren; ze roepen het 'ik' een halt toe en laten dat zichzelf en anderen merken door versobering en een eenvoudiger levenswijze. De veertigdagentijd is ter voorbereiding op het paasfeest een periode van heroriëntatie op de christelijke levenspraktijk. De gelovigen worden opgeroepen in deze periode meer stiltes en pauzes in hun dagelijkse leven te nemen om God bewuster de Heer van hun leven te laten zijn.

Het vasten sluit overigens goed aan bij het actuele 'onthaasten': afstand nemen en er naar lichaam en geest als herboren weer uit komen. Zo is ook de vastentijd al eeuwenlang bedoeld. Reeds vanaf de vierde eeuw werd er gevast, een gehele of gedeeltelijke onthouding van voedsel om religieuze motieven. Overigens niet alleen in de veertigdagentijd ter voorbereiding op het paasfeest, maar ook op een aantal andere dagen door het jaar aan de vooravond van grote kerkelijke feesten. 

Gedurende de hele Veertigdagentijd bestaat sinds 1960 het gebruik om geld in te zamelen voor de misdeelden in de Derde Wereld. Met het geld worden met name kleinschalige ontwikkelingsprojecten ondersteund. De geldinzameling vindt in de Vastentijd plaats omdat in deze periode van versobering en extra aandacht voor misdeelden katholieken het geld dat hierdoor vrijkomt mogelijk aan deze Vastenactie zouden kunnen besteden.

Woensdag 17 februari om 19.00 uur in de Luciakerk door pastoor Scheepers en om 19.00 uur in de Trudokerk door diaken de Weerd. Voor het bijwonen van deze viering dient u zich aan te melden. De vieringen worden allebei gestreamd via www.kerkdienstgemist.nl of onze eigen website.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster