logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Nog een nieuwe benoeming

Beste parochianen,

Per 15 februari 2021 word ik als pastoraal werker aangesteld in uw parochie. Ik zal me hierbij alvast even kort voorstellen.

Ik ben Marjelein Verhoeven, 41 jaar oud. Ik ben getrouwd met Terry en de trotse moeder van Noud. Nu ben ik nog werkzaam in de parochie St. Petrus’ Stoel, waar ik vooral actief ben op het terrein van catechese en vieringen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook in uw parochie zal ik vooral werkzaam zijn op het terrein van de catechese.  

We leven nu in een moeilijke tijd, die voor iedereen van jong tot oud veel onzeker maakt. Blijf ik gezond? Mogen er nog mensen op bezoek komen? Kan ik mijn werk nog behouden? Lopen mijn kinderen niet teveel achterstand op op school? 

Deze tijd vraagt om de nodige creativiteit om samen kerk te zijn. In de kerkgebouwen, maar vooral daarbuiten. Samen met pastoor Scheepers en diaken de Weerd zet ik mijn schouders eronder om met u op weg te gaan, in het echt en/ of via de digitale weg.

Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten.

Hartelijke groet,
Marjelein Verhoeven  


© SiteTurn | Damiaan de Veuster