logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Oecumenische viering in de Internationale Gebedsweek voor de Eenheid

#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van gebed voor eenheid van christenen in 2021. Dat maken de Raad van Kerken en MissieNederland vandaag bekend.

De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed. “In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met anderen,” vertelt  Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland. 

Vanuit de verschillende Helmondse kerken willen we ons hierbij aansluiten. Daarom wordt op zondag 24 januari om 17.00 uur een oecumenische vesperviering gehouden in de Sint-Luciakerk te Helmond (Mierlo-Hout). De viering wordt georganiseerd door de Damiaanparochie, Bethlehemkerk (PKN), het Leger des Heils en onze Lambertusparochie. De viering is niet publiek toegankelijk. U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren via de livestream op www.damiaanhelmond.nl.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster