logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Kerstpakkettenactie Damiaanparochie 2020

In goed overleg met Super Sociaal en met de Stg. Lief, en de basisscholen is dit jaar besloten om onze parochianen, groot en klein, te vragen een bijdrage te leveren aan de kerstuitgaven van diegenen die het in onze maatschappij moeilijk hebben en daarom gebruik moeten maken van Super Sociaal en de Stg. Lief. Momenteel zijn dat meer dan 800 gezinnen. En vanwege het Coronavirus is de situatie nog nijpender geworden.  Daarom is nu deze actie broodnodig.

Hoe zou U kunnen helpen?

Wij stellen voor dat ieder die zich aangesproken voelt om iets te doen, ook daadwerkelijk iets kan doen, hoe klein of groot dan ook. Het meedoen, het solidair zijn met de naasten is belangrijker dan de omvang van uw gave.

In de periode van 9 december tot en met 28 december kunt U uw kerstpakket of enkele levensmiddelen afgeven bij de pastorie van Stiphout, (Dorpsstraat 34) of de pastorie in Mierlo Hout, (Hoofdstraat 157), ’s morgens, alle werkdagentussen 10.00 en 12.00 uur.

De kinderen van de basisschool kunnen hun gaven op school inleveren en wij zullen dan samen met super sociaal zorgdragen dat ze voor de kerstvakantie opgehaald worden.

Wij zullen zorgdragen dat alle ingeleverde goederen bij Super Sociaal in de winkel opgenomen worden en bij de Stg Lief worden bezorgd, waardoor de mensen die gebruik moeten van Super Sociaal en van Stg. Lief ook een beetje de Kerstgedachte voelen in de levensmiddelen die men daar kan krijgen/kopen. 

Als U niet in staat bent om levensmiddelen en/of een kerstpakket beschikbaar te stellen kunt U natuurlijk ook uw geldelijke bijdrage in een gesloten enveloppe met daarop “Kerstgave 2020” in de brievenbus doen van de eerdergenoemde pastorieën.  

Mocht u vanwege de Corona niet zelf uw gave weg kunnen brengen naar de pastorie neem dan contact op met diaken Ton Schepens, 0615690059, die dan zal zorgen dat uw gaven bij u worden opgehaald op een corona-veilige manier. Op deze manier komen uw gaven/giften ook daadwerkelijk terecht bij die mannen, vrouwen en kinderen die het erg hard nodig hebben.

Hartelijke dank namens de vele mensen die wij hopen te kunnen helpen.

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met diaken Ton Schepens van de Damiaanparochie, 06 15690059.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster