logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Een nieuwe diaken

Per 1 november ben ik door Bisschop De Korte als diaken benoemd in uw parochie. Een goede reden om me even aan u voorstellen.

Mijn naam is René Ignatius de Weerd, en ik ben in 1962 in Deventer, de Koek- en beddenstad van Nederland geboren. Na de (toen nog) lagere en middelbare school ben ik in Utrecht muziek gaan studeren. Muziek is mijn levenslange passie.

Van huis uit ben ik niet christelijk opgevoed. Mijn moeder was niet belijdend lid van de Hervormde Kerk en mijn vader was ‘niets’. Tijdens mijn muziekstudie heb ik geloof en Kerk leren kennen. Dat heeft mijn leven veranderd. Ik ben opgenomen in de Kerk en heb mij daarna actief voor de Kerk ingezet.

Later kwam daar de studie theologie in Nijmegen bij, die ik in 1997 heb afgerond. Mijn eerste baan was in West-Friesland, waar ik de parochies heb ondersteund bij het opzetten van samenwerkingsverbanden en de regionale diaconie. In 2001 ben ik naar Brabant verhuisd om in de parochie Drunen te gaan werken. In 2004 heeft Bisschop Hurkmans mij diaken gewijd, en ben sindsdien actief geweest in de parochie Vlijmen en, vanaf 2008, in de kathedrale parochie van Breda. De afgelopen 3 jaar heb ik aan een project in Rotterdam gewerkt rondom eenzame ouderen. En nu keer ik weer naar Brabant terug, en wel naar uw parochie.

Ik ben sinds 2001 getrouwd met Daphne, die uit Geldrop komt. Zij was ook de reden waarom Brabant mijn thuis geworden, hoewel zij nu in Rotterdam werkt, als perschef voor het Bisdom daar. Daarnaast is zij projectleider van www.katholiekleven.nl. Een zeer informatieve website, kijkt u zelf maar!

Naast theoloog en musicus ben ik ook filosoof. In 2009 ben ik in Tilburg afgestudeerd. Als filosoof ben ik lid van het Internationale Johann-Gottlieb-Fichte Gesellschaft, en groep filosofen die zich bezig houdt met het onderzoek van Fichtes filosofie. Dat klinkt allemaal zeer moeilijk en verheven, maar weest u niet bang: ik ben en blijf een gewoon mens die met beide benen in de klei staat!

Pastoraat is voor mij naast de mensen staan en samen met hen op weg gaan, de weg die Christus ons wijst. Dat is de weg van nabijheid, verbondenheid, solidariteit en liefde. Ik heb wat dat betreft al veel mooie dingen over uw parochie gehoord, en ik kan zeggen dat ik daardoor ook extra gemotiveerd ben om bij u aan de slag te gaan. We zullen elkaar zeker in de toekomst ontmoeten. Moge Gods zegen rusten op ons werk en onze parochie!

René de Weerd, diaken


© SiteTurn | Damiaan de Veuster