logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Met ingang van 1 augustus worden de tijden van de vieringen in de kerk gewijzigd

klokjeZaterdag blijft de viering in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid & Sint Anna om 17:00 uur. In de Luciakerk blijft de viering op zaterdagavond om 19:00 uur

Op zondagmorgen begint de viering in de Sint Luciakerk om 9:30 uur.
Op zondagmorgen begint de viering in de Sint Trudokerk om 11:00 uur.

Op deze manier kan pastoor Norbert Swagemakers op zondag in beide kerken voorgaan.

De eucharistieviering op donderdagavond was in de Alphonsuskapel in het Damiaanhuis maar zal voortaan in de Sint Luciakerk zijn om 19:00 uur.

Viering en receptie vanwege het pensioneren van diaken Ton Schepens

In het weekend van 29 en 30 augustus neemt diaken Ton Schepens afscheid als pastor van onze parochie. Velen hebben hem leren kennen als een harde werker die bereikbaar was voor iedereen. Hij wist te bemiddelen en te helpen wanneer er een beroep werd gedaan op de diaconie van de kerk. Veel mensen heeft hij troost kunnen bieden in verdrietige momenten van hun leven. Ton is een man wiens hart vergelijkbaar is als die van Damiaan, de heilige wiens naam wij als parochie dragen.

Op zaterdagavond 29 augustus zal het St. Antoniusgilde van Mierlo-Hout een vendelgroet brengen na de viering van 19:00 uur bij de Sint Luciakerk.

Op zondag 30 augustus zijn er honderd plaatsen te reserveren in de Sint Trudo kerk om 11:00 uur. Deze breiden wij uit met nog eens honderd plaatsen in de tuin van de pastorie van de Sint Trudokerk. Daar zal viering live op een scherm te zien zijn. Na de Mis zal het Sint Antoniusgilde van Stiphout een vendelgroet brengen. Meld u aan op weekdagen van 10:00 uur - 12:00 uur. bij het parochiecentrum in de Dorpsstraat 34 en telefonisch 0492-523147.

Velen zouden diaken Ton Schepens tijdens de viering en de receptie hun dankbaarheid willen betonen. Door de Coronapandemie en de maatregelen zijn er helaas beperkingen die het minder makkelijk maken om de receptie te organiseren. Toch willen wij iedereen in de gelegenheid stellen om naar de receptie te komen. De receptie zal plaatsvinden aansluitend aan de viering, in de tuin van de pastorie van de Sint Trudo kerk.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster