logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Kerk gaat weer open

Vanaf het eerste weekend van juli zullen de klokken in onze Damiaanparochie weer luiden op de vertrouwde tijden voor de Mis. De kerkdeuren mogen weer open als wij ons houden aan voorschriften die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie i.s.m. het RIVM zijn opgesteld. In de handleiding leest u daarover.

Wij hebben het mogelijk gemaakt dat eerste communicanten dit schooljaar nog hun communie kunnen vieren met alternatieve keuzes in september of volgend jaar mei. Alle communicanten zijn hiervan op de hoogte.

Een doop kan weer gevierd worden onder voorbehoud van een klein gezelschap van slechts de ouders, peetouders en grootouders. Vanzelfsprekend horen de broertjes en zusjes van de dopeling er ook bij.

Huwelijksvieringen zijn mogelijk met maximaal 100 personen.

Uitvaarten zijn mogelijk met maximaal 100 personen.

Weliswaar kan er niet gezongen worden maar orgelspel is mogelijk en andere instrumentale muziek.

Wij zijn blij dat de deuren weer open kunnen die ons de mogelijkheid geven om in het ‘nieuwe normaal’ te vieren.

In de ontwikkelingen voor de opvolging van diaken Ton Schepens heeft er een hapering voorgedaan zodat zijn opvolging vertraagd is. Wel is in het parochiebestuur besloten dat Ton op 15 juli op bescheiden manier afscheid neemt zodat hij de vrijheid heeft om alleen nog datgene in de parochie te doen wat hij verkiest. In het weekend van 29/30 augustus is het plan om dit te vieren in de kerken met een receptie in de tuin van de pastorie van Stiphout.

Er zal ook een laatste keer zijn waarop onze vertrouwde pastoor Jo van Kessel voorgaat in de eucharistie. Daarna zal pastoor Swagemakers de eucharistievieringen verzorgen in Stiphout. Dit heeft als gevolg dat de tijden van de vieringen worden gewijzigd.

Tijden vieringen in de parochie Heilige Damiaan de Veuster v.a. 1 augustus

Zaterdag 17:00 uur     Goddelijke Voorzienigheid & Sint Anna (Helmond-West)

Zaterdag 19:00 uur     Sint Lucia (Mierlo-Hout)

Zondag 9:30 uur         Sint Lucia (Mierlo-Hout)

Zondag 11:00 uur       Sint Trudo (Stiphout)


© SiteTurn | Damiaan de Veuster