logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Kerk in de komende maanden

Pinksteren

Naast de viering van Pinksteren via Live-stream.nl van onze eigen parochie met de inlogcode 66729168, is het ook mogelijk de live-stream te volgen van de Bethlehemkerk om 10:00 uur, zie website van de Bethelemkerk. In deze Oecumenische viering zal diaken Ton Schepens de zal predicatie verzorgen. Wij bidden dat de heilige Geest de eenheid bevordert onder de christenen en onder alle mensen van goede wil.

Pensioneren diaken Ton Schepens en opvolging

Per 1 mei 2020 heeft diaken Ton Schepens de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Wij hadden plannen gemaakt om daarbij stil te staan in vieringen in het weekend van 10 mei. Twee factoren hebben daar een streep door gehaald. Ten eerste hebben wij last van de beperkingen die het Covid-19 virus veroorzaakt heeft. Ten tweede was de benoemingscommissie van het bisdom op die datum nog niet zover.

Ondertussen is er een kandidaat waarmee de eerste kennismaking met diaken Ton en pastoor Norbert en het parochiebestuur goed is verlopen. Op dit moment wordt alles wat administratief nodig is in gang gezet zodat wij u spoedig bekend kunnen maken wie in de voetsporen van Ton het pastoraat in de parochie zal voortzetten. Wij gaan ervan uit dat de nieuwe pastor per 1 juli kan beginnen.

Op 15 juli zal diaken Ton werkelijk van zijn pensioen kunnen gaan genieten. Omdat hij voornemens is om de parochie te blijven helpen zal diaken Ton nog wel eens gezien worden. Dat maakt het voor ons als parochie mogelijk om op een later tijdstip aandacht te schenken aan het pensioneren van diaken Ton Schepens, wanneer de Corona-maatregelen versoepelen en een grotere bijeenkomst is toegestaan.

Het nieuwe normaal van vieringen in de kerken

Onze regering staat volgens bepalingen kerkvieringen weer toe. Vanaf juni tot max. 30 personen, en vanaf juli met max. 100 personen. Onze Bisschoppenconferentie heeft a.d.h.v. het toelaatbare protocollen opgesteld die wij aan het uitwerken zijn voor onze parochie.

Zaterdag 4 en zondag 5 juli zal het eerste weekend zijn waarop wij de kerk weer openen voor de Zondagsviering. Per kerk zal het aantal beschikbare plaatsen verschillend zijn omdat de anderhalve meter afstand gehandhaafd dient te worden.

U zult zich vooraf aan moeten melden zodat de kerk weet waar zij u een plekje kunnen bieden. Er komt éénrichtingsverkeer met een deur als ingang, een looproute in de kerk, en een andere deur als uitgang. Voor het aansteken van een kaarsje bij het Mariabeeld wordt naar een praktische oplossing gezocht waarbij u de afstand kunt bewaren en er toch doorstroming plaatsvindt. Bij binnenkomst wordt u gevraagd of u klachten hebt van verkoudheid en koorts. Er staat desinfecterende handgel die u dient te gebruiken om uw handen te reinigen. U gaat naar de plaats die u wordt gewezen.

De truc is om uw handen nergens mee in aanraking te laten komen. De bisschoppenconferentie staat toe dat communie wordt uitgereikt, maar daar zijn veel voorwaarden aan verbonden. Wij zijn bezig om uit te zoeken hoe dat praktisch mogelijk zal zijn. De koren kunnen nog niet zingen en ook tijdens de vieringen wordt niet gezongen. Wel kan het orgel bespeeld worden.

Wij zijn voornemens om de uitwerking van de protocollen in de praktijk te toetsen door in de maand juni groepen uit te nodigen. Dit betekent dat wij in juli beginnen met het openstellen van de kerken. Volgens het protocol van de bisschoppenconferentie worden de sacramenten doop, eerste communie, vormsel en huwelijk uitgesteld.

De parochie is bereikbaar op de telefoonnummers

Stiphout        0492-52 31 47
Mierlo-Hout   0492-52 29 30

Website        www.damiaanhelmond.nl

 

  


© SiteTurn | Damiaan de Veuster