logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Een hart onder de riem

Tijdens de ingrijpende maatregelen vanwege het coronavirus, ziet het leven er heel anders uit. Het duurde een paar weken tot we in de gaten kregen hoe serieus deze pandemie te nemen is, anders dan een gewone griepgolf die eveneens voor heel wat moeilijkheden kan zorgen.

Duidelijk is dat er veel mensen getroffen raken door de ingrijpende maatregelen. Laten wij met gebed en waar mogelijk praktisch behulpzaam zijn. Met applaus, bloemen en spandoeken wordt mensen die in zorg onder grote druk werken, een hart onder de riem gestoken. Meer dan normaal, worden wij ons bewust van onze afhankelijkheid van elkaar. 

 • Wie informeert ons?
  • Media
 • Wie ziet toe op onze veiligheid?
  • Politiek
 • Wie maakt dat wij toiletpapier, paracetamol, eten en drinken hebben?
  • Producent, arbeider, logistiek, IT, chauffeur, winkel, cassière…
 • Wie voegen zich continue naar de laatste maatregelen?
  • Scholen, leerkrachten, opvang
 • Wie steunt de vermoeide arts, medewerker of verpleegkundige?
  • Thuisfront

Om maar te zeggen dat we onophoudelijk kunnen applaudisseren voor ontelbaar veel mensen die radartjes vormen in een netwerk dat ervoor zorgt dat iedereen zo goed mogelijk kan leven.

De aanmoediging en steun door applaus gebeurt ook met een stiller gebaar met een kaarsje en een gebed. Onze bisschoppen hebben speciaal voor de gelegenheid een gebed opgesteld en wijzen op de mogelijkheid om de eucharistie te volgen op televisie via KRO-NCRV, zondag v.a. 10:00 uur op NPO 2. Voor wie vertrouwt is met Radio Maria, kan dagelijks vieringen en gebeden volgen.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen


© SiteTurn | Damiaan de Veuster