logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Nieuws uit de parochie

Vredesweek 2021

Aan het begin van de vredesweek

Grenscorrectie parochies H. Lambertus en H. Damiaan

Bij decreet van 16 september 2021 heeft bisschop de Korte besloten, op voordracht van beide parochies, het postcodegebied 5705 bij de Lambertusparochie te voegen. U vindt de tekst van het bisschoppelijke decreet hieronder:

Bijbel voor beginners

De parochie Damiaan de Veuster biedt u tijdens de wintermaanden de volgende cursussen aan:

Uitnodiging muziekmiddag KASH

Muziekmiddag Jongerenprojecten en trekking loterij op 31-10-2021.

De Piëta in New York

Op 11 september 2001, nu 20 jaar geleden, werd de aanslag gepleegd op de Twin Towers, het Wereldhandelscentrum in New York.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster