Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Verdriet kijkt achterom, zorgen kijken om zich heen, geloof kijkt naar boven!

Al deze artikelen vindt u ook terug in 'Nieuws uit de Parochie' 

 

Speech afscheid Deken John van de Laar

Zondag 3 februari 2019
Burgemeester Blanksma

Geachte aanwezigen, kerkbestuur, deken van de Laar en familie, (zussen en broer)
Lees verder >>

 

Veel dank!

Het vieren in de Lucia kerk in dankbaarheid en vertrouwen op 3 februari met zovéél mensen, de warme woorden van collega diaken Ton Schepens én van burgemeester Blanksma waren ontroerend mooi!
Lees meer >> 

 

Drukke H. Mis en afscheidsreceptie pastoor John van de Laar

Het was in oktober van het afgelopen jaar al duidelijk: de bisschop heeft pastoor John van de Laar benoemd tot pastoor van de Sint Petrusparochie en daarom zou John van de Laar de Parochie Damiaan verlaten. Zondag 3 februari is er in de kerk tijdens de H. Mis, en aansluitend bij De Koning, afscheid genomen van Pastoor John van de Laar.

Lees meer >> 

 

Uitnodiging

logo sint petrus

Installatie als pastoor van de Parochie Sint Petrus,
24 februari 2019, Uden.

Lees verder>>

 

Wie zeggen de mensen dat ik ben? (Mc. 8, 27)

Uit de vraag die Jezus aan zijn leerlingen stelt, kan begrepen worden dat er meerdere varianten zijn waarop er naar iemand gekeken wordt, hoe iemand bekend staat. Wanneer ik als opvolger van John van de Laar pastoor in uw midden wordt, zult u zich mogelijk afvragen: wie is hij? Laat ik mezelf voorstellen door iets te vertellen over mijn persoonlijke geschiedenis, over de weg die ik in ons bisdom heb afgelegd, en ten slotte te vertellen hoe ik als pastoor te midden van u wil beginnen.
Lees verder >>

Kerkbalans, 2019, “Geef voor je kerk.”

In januari 2019 zullen alle gezinshoofden van onze parochie Heilige Damiaan de Veuster een brief ontvangen waarin wij U vragen om de parochie te ondersteunen. Onder de naam Kerkbalans wordt landelijk aandacht gevraagd voor het samen dragen van de kerk in financiële zin.
Lees verder >>

 

R.K. Begraafplaats Sint Lucia Mierlo-Hout (Helmond)

In verband met het verlopen van de grafrechten en mogelijk toekomstige ruiming van het graf is de beheerder van de begraafplaats op zoek naar de rechthebbende op de navolgende graven:
Lees verder >>

 

Nieuwsberichten


© SiteTurn | Damiaan de Veuster